Mestonderzoek paard

Wat is mestonderzoek?

Mestonderzoek is een eenvoudige, non-invasieve methode om de wormbesmetting van een paard te onderzoeken. Een mestmonster wordt met de microscoop onderzocht op aanwezigheid van wormeieren. Tevens wordt er bepaald van welke wormsoort de eieren zijn en hoe sterk de besmetting is. Op basis van de resultaten wordt er bekeken of ontworming nodig is, en zo ja, met welk product. Ontwormingsmiddelen zijn ook bij mij verkrijgbaar.

Voor meer informatie over de verschillende technieken van mestonderzoek, klik hier.

Waarom mestonderzoek?

Veel paarden worden standaard elke 8-12 weken ontwormd. Voor 80% van de paarden is dit echter helemaal niet nodig en worden het paard en het milieu onnodig belast met medicatie. Net als met antibiotica kan het veelvuldig toedienen van ontwormmiddelen tot resistentie leiden. Resistentie is reeds een groot probleem bij veel van de oudere ontwormmiddelen, maar ook tegen de nieuwere stoffen ivermectine en moxidectine is reeds resistentie aangetoond bij meerdere wormsoorten.  Het is van het grootste belang dat we met zijn allen verantwoord omgaan met deze producten om resistentie zoveel mogelijk te vermijden.

“80% van de wormeieren komt van 20% van de paarden”. In een groep paarden scheiden de meeste dieren slechts weinig eieren uit en enkele paarden hebben een hoge ei-uitscheiding. Deze laatste groep zal de weide flink besmetten met infectieuze eieren waardoor ze anderen en zichzelf opnieuw infecteren. De neiging om veel of weinig eieren uit te scheiden blijft meestal constant bij volwassen, gezonde dieren (bij gelijkblijvende omstandigheden). Het doel van mestonderzoek is de hoge uitscheiders te identificeren, deze dieren goed te monitoren, en de weidebesmetting d.m.v. gerichte ontwormingen laag te houden. De hele groep paarden zal hiervan profiteren.

De paarden die steeds een lage uitscheiding blijken te hebben hoeven (in principe) niet te worden ontwormd en zullen ook slechts zelden een mestonderzoek nodig hebben. Dit heeft uiteraard veel financiële voordelen!

Wanneer mestonderzoek?

Mestonderzoek kan het beste worden uitgevoerd als het laatst toegediende ontwormmiddel ruimschoots is uitgewerkt. Voor ivermectine is dit na ca. 12 weken, voor moxidectine na ca. 16 weken en voor pyrantel / fenbendazole na ca. 9 weken.

Voor nieuwe paarden wordt het aangeraden een mestonderzoek uit te voeren vooraleer ze op de weide te laten. Ook voor dieren met ziektesymptomen die zouden kunnen duiden op een wormbesmetting kan mestonderzoek zinvol zijn.

Bij veulens tot 1 jaar oud wordt er geadviseerd een aantal keer preventief te ontwormen. Mestonderzoek wordt daarom niet standaard uitgevoerd.

Praktische aspecten

  • 1 bal verse mest verzamelen in een goed gesloten plastic zakje
  • indien vers niet mogelijk is, gekoeld bewaren
  • zo min mogelijk bevuiling en lucht
  • Ingevuld Aanvraagformulier mestonderzoek bijvoegen of mailen

Het mestmonster, inclusief Aanvraagformulier mestonderzoek kan op de praktijk worden afgeleverd.  De mest wordt dezelfde dag nog onderzocht en u ontvangt z.s.m. bericht over de resultaten.

Indien ik bij u op stal of in de directe omgeving ben kan ik de mest komen ophalen. Ook bij mestonderzoek van grotere hoeveelheden monsters kan ik de mest komen ophalen. Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Share this Page: