Privacybeleid Veterinair & Osteopathie Cremer

http://www.vet-osteo.nl

Art. 1: Verantwoordelijke voor de dataverwerking

Veterinair & Osteopathie Cremer (hierna te noemen: “Vet-Osteo”), gevestigd aan Schoolstraat 25 te Klimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kim Cremer

www.vet-osteo.nl

Schoolstraat 25

6343 CD Klimmen

0031-641722588

Art. 2: Grondslag voor de Gegevensverwerking

Vet-Osteo verzamelt, verwerkt en slaat gegevens op die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en/of het naleven van wettelijke plichten. Art. 6 lid 1 lit b) en lit c) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vormen de wettelijke basis voor deze verwerking.

Tevens verwerkt Vet-Osteo data ter optimalisatie van onze website conform art. 5 van deze verklaring, hetgeen wij beschouwen als gerechtvaardigd belang in de dataverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

Tenzij wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Indien wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming verkregen hebben, vormt art. 6 lid 1 lit. a) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) de wettelijke basis voor de verwerking.

Art. 3: Geautomatiseerde Besluitvorming

In het kader van het gebruik van onze website vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens plaats.

Art. 4: Gebruik van Derden

Vet-Osteo maakt gebruik van diensten van derden voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en/of het naleven van wettelijke verplichtingen. Met deze derden zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Art. 5 : Google Analytics

De website van Vet-Osteo maakt gebruik van Google Analytics voor een analyse van uw surfgedrag op onze website. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics plaatst cookies op uw computer. Wij gebruiken de verzamelde informatie om gefundeerde keuzes te maken over de vormgeving van onze website.

Vet-Osteo heeft Google Analytics zo ingesteld dat bij verzending van de IP-adressen aan Google het laatste octet wordt verwijderd. Tevens hebben we alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet.

U kunt de opslag van cookies in uw browsersoftware uitschakelen. U kunt bovendien de registratie en verwerking van gegevens door Google verhinderen door de volgende browser-plugin te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Art. 6: Links

Onze website bevat links naar andere websites. Deze websites zijn met zorg door ons geselecteerd, maar wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites of de mate waarin deze websites aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor de privacybescherming voldoen. U dient zelf kennis te nemen van de privacyverklaringen die voor deze websites gelden.

Art. 7: Opslag

Vet-Osteo bewaart persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten of, indien langer, conform de wettelijke bewaartermijn. Vet-Osteo heeft redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Art. 8: Uw Rechten

Wij wijzen u op uw rechten ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft onder andere een inzagerecht, rectificatierecht, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken. De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen of bezwaar wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u in Art. 1 van deze verklaring.

Share this Page: