Voeding en management gaan hand in hand

Voor een gezond lichaam en een gezonde geest is het zeer belangrijk dat de voeding en het management afgestemd zijn op de natuurlijke behoeftes van het paard. Een paard is een levend wezen met eigen behoeftes en wensen. Denk hierbij aan het vrij kunnen rondlopen, sociaal contact en het langdurig bezig zijn met eten. Als hij wordt gehinderd in het uitvoeren van zijn gewenste gedrag zal hij, op den duur, hiertegen gaan protesteren.

Ook voor de gezondheid van het maagdarmstelsel en het bewegingsstelsel is de juiste voeding essentieel. Overgewicht komt steeds meer voor bij paarden en vormt een groot gevaar voor de gezondheid. Denk maar eens aan het ontwikkelen van IR (insulineresistentie) en EMS (equine metabolic syndrome), die op hun beurt weer kunnen leiden tot hoefbevangenheid. Ook maagzweren komen zeer veel voor bij (sport)paarden. Een continue productie van maagzuur in combinatie met stress, heftige training, overmaat aan suikers en zetmeel in de voeding en te lange tijd zonder ruwvoer liggen aan de basis van dit probleem. Een matige of variërende kwaliteit van het ruwvoer kan tevens leiden tot darmproblemen, met diarree, koliek of mestwater tot gevolg.

Kortom: een goede voeding en management zijn cruciaal voor het gezond houden van uw paard! Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak!

Op alle werkzaamheden van Veterinair & Osteopathie Cremer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing

Share this Page: